Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Förväntningar på Kalmarsundsskolan

Vi förväntar oss av dig som elev att:

 • Du sköter dina arbetsuppgifter samt läxor.
 • Du tar ansvar för dig själv, dina kläder och saker samt din miljö.
 • Du respekterar att klassrummet är ett arbetsrum och att alla där har rätt till arbetsro.
 • Du visar respekt för alla barn och vuxna genom att.
 • Du lyssnar på andra och väntar på din tur, då fler skall samsas om uppmärksamheten.
 • Du använder ett vårdat och trevligt språk, där hälsningsfraser och artigheter som tack och godmorgon är självklara.
 • Du passar tider.
 • Du använder trevligt bordsskick.
 • Du hjälper till att hålla rent och snyggt på Kalmarsundsskolan.
 • Du respekterar det svar eller den uppmaning du får från en vuxen på Kalmarsundsskolan.
 • Du alltid gör ditt bästa.

Vi förväntar oss av dig som förälder att

 • Du engagerar dig i ditt barns skolgång och eventuell fritidstid.
 • Du håller kontakt med ditt barns lärare samt eventuell fritidspersonal.
 • Du stöttar ditt barn hemma, utifrån de överenskommelser vi har tillsammans.
 • Ditt barn har rätt utrustning och är förberedd för en ny skoldag.
 • Du deltar aktivt i utvecklingssamtal, föräldramöten samt föräldrautbildning.
 • Ditt barn är hemma och vilar sig vid sjukdom samt att detta anmäls till kommunens kontaktcenter.
 • Du tar kontakt med personal eller skolledning om det är något du undrar över.
 • Du noggrant och i tid lämnar in svarstalonger och eventuellt schema till fritids.

Ni kan förvänta er att Kalmarsundsskolan

 • Förbereder barnen för ett livslångt lärande samt en verklighet efter skoltiden.
 • Strävar efter att alla barn når kunskapsmålen.
 • Kunskapsutveckling och den personliga, sociala utvecklingen går hand i hand.
 • Arbetar med att skapa trygghet, arbetsro och trivsel för alla barn.
 • Hjälper barnen att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.
 • Bemöter pojkar och flickor jämlikt och därmed arbetar aktivt för jämställdhet.
 • Bjuder in till utvecklingssamtal varje termin, där vi ger er ett underlag innan samtalet så att ni kan delta aktivt.
 • Behandlar förtrolig information professionellt.
 • Ger er kontinuerlig veckoinformation från ditt barns klass.
 • Utvärderar kontinuerligt vårt och barnens arbete samt är öppna för
  andras synpunkter.

Fler sidor inom välkommen till kalmarsundsskolan

Historik Kalmarsundsskolan

Lite kort historik - Kalmarsundsskolan

Kontakta Kalmarsundsskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Kalmarsundsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Vision och mål på Kalmarsundsskolan

Förskoleklassen är länken mellan förskola och skola och här börjar arbetet med att eleven ska känna att de själva ä

Välkommen till Kalmarsundsskolan

Kalmarsundsskolan följer eleverna från förskoleklass tills de lämnar oss för gymnasiet.

Värdegrund på Kalmarsundsskolan

Vi ser, hör och gör det lilla extra och jobbar för att eleven utmanas, oavsett vilken nivå eleven befinner sig på.

Senast uppdaterad: 29 juni 2023
Publicerad: 11 september 2019