Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Kontakta Kalmarsundsskolan

Tabell: Kontaktuppgifter till personal på Kalmarsundsskolan

Titel

Namn

E-post

Telefon

Rektor

Marita Fransson

marita.fransson@kalmar.se

0480-45 31 01

Biträdande rektor årskurs 7-9

Anna Melander

anna.melander@kalmar.se

0480-45 31 24

Biträdande rektor årskurs 4-6

Fredrica L Nordström

fredrica.lund-nordstrom@kalmar.se

0480-45 30 75

Biträdande rektor årskurs 1-3

Åse Ahrenius

ase.ahrenius@kalmar.se

0480-45 31 05

Biträdande rektor fritidshem

Annika Lennartsson

annika.lennartsson@kalmar.se

0480-45 31 09

IT-ansvarig

Daniel Sylén

daniel.sylen@kalmar.se

0480-45 31 10

Studie- och yrkesvägledare

Annie Jerneng

annie.jerneng@kalmar.se

0480-45 32 04

Vaktmästare

Stefan Johansson

stefan.johansson@kalmar.se

0480-45 30 73

Vaktmästare

Björns Gyllenvind

bjorn.gyllenvind@kalmar.se

0480-45 31 08

Tabell: Kontaktuppgifter till arbetslagen på Kalmarsundsskolan

Plats

Arbetslag

Telefonnummer

Lågstadiet

Atle (arbetslag A)

0480-45 30 78

Lågstadiet

Ymer (arbetslag B)

0480-45 30 81

Lågstadiet

Frej (arbetslag C)

0480-45 30 86

Mellanstadiet


0480-45 31 21

Mellanstadiet


0480-45 31 11

Högstadiet


0480-45 31 15

Tabell: Heltidsmentorer på Kalmarsundsskolan

Heltidsmentor

Årskurs

Telefonnummer

EsedÅrskurs 70480-45 31 27

John

Lisa

Årskurs 8

0480-45 31 19

0480-45 31 49

Mikael

Årskurs 9

0480-45 31 26

Fler sidor inom välkommen till kalmarsundsskolan

Förväntningar på Kalmarsundsskolan

Förväntningar på elever, vårdnadshavare och personal på Kalmarsundsskolan

Historik Kalmarsundsskolan

Lite kort historik - Kalmarsundsskolan

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Kalmarsundsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Vision och mål på Kalmarsundsskolan

Förskoleklassen är länken mellan förskola och skola och här börjar arbetet med att eleven ska känna att de själva ä...

Välkommen till Kalmarsundsskolan

Kalmarsundsskolan följer eleverna från förskoleklass tills de lämnar oss för gymnasiet.

Värdegrund på Kalmarsundsskolan

Vi ser, hör och gör det lilla extra och jobbar för att eleven utmanas, oavsett vilken nivå eleven befinner sig på.

Senast uppdaterad: 3 maj 2021
Publicerad: 11 september 2019