Historik Kalmarsundsskolan

Det som idag utgör Kalmarsundsskolan var initialt två skolor som i slutet av 2000-talet slogs ihop till en enhet.

1960 stod Bergaviksskolan färdig, då bestod den av husen Jollen, Ekan, Snipan och Flotten. I takt med att Norrliden växte i storlek och fler barnfamiljer flyttade in så växte också behovet av en högstadieskola i området. 1971 togs första spadtaget till den nya skolan och läsåret 72/73 togs Novaskolan i bruk.

Även Bergaviksskolan växte ur sina lokaler och 1993 stod Kajaken färdig, året efter även skolbyggnaden Kanoten.

I mitten av 2000-talet dög inte längre Flotten-huset för undervisning så under 2006/2007 revs gamla Flotten och nya Flotten byggdes på nästintill samma plats som sin föregångare legat.

2009 slogs Bergaviksskolan och Novaskolan ihop och fick efter en namntävling namnet Kalmarsundsskolan.

2021, femtio år efter färdigställandet, ska Skutan (fd Nova) totalrenoveras.

Fler sidor inom välkommen till kalmarsundsskolan

Förväntningar på Kalmarsundsskolan

Förväntningar på elever, vårdnadshavare och personal på Kalmarsundsskolan

Kontakta Kalmarsundsskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Kalmarsundsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Vision och mål på Kalmarsundsskolan

Förskoleklassen är länken mellan förskola och skola och här börjar arbetet med att eleven ska känna att de själva ä

Välkommen till Kalmarsundsskolan

Kalmarsundsskolan följer eleverna från förskoleklass tills de lämnar oss för gymnasiet.

Värdegrund på Kalmarsundsskolan

Vi ser, hör och gör det lilla extra och jobbar för att eleven utmanas, oavsett vilken nivå eleven befinner sig på.

Senast uppdaterad: 12 maj 2021
Publicerad: 3 oktober 2019