Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Trygghet och säkerhet på Kalmarsundsskolan

Trygghetsgruppen, en för varje stadie, har som främsta uppgift att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att avvärja risker för diskriminering, trakasserier, kränkande behandling, våld eller hot.