Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Trygghet och säkerhet på Kalmarsundsskolan

Trygghetsgruppen, en för varje stadie, har som främsta uppgift att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att avvärja risker för diskriminering, trakasserier, kränkande behandling, våld eller hot.