Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Trygghet och säkerhet på Kalmarsundsskolan

Trygghetsgruppen, en för varje stadie, har som främsta uppgift att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att avvärja risker för diskriminering, trakasserier, kränkande behandling, våld eller hot.