Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Elevhälsan på Kalmarsundsskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Elevhälsan på Kalmarsundsskolan består av skolledning, två skolkuratorer och två skolsköterskor. De har en strategisk roll med sin kunskap som kompletterar pedagogiken för att skapa en så positiv lärandesituation för eleven som möjligt.

Varje stödinsats skall ges i rätt tid och av rätt personalkategori. Elevhälsan träffas stadievis en gång i veckan. Då medverkar även speciallärare som är länken mellan arbetslagen och elevhälsan.

Tabell: Kontaktinformation till elevhälsan på Kalmarsundsskolan

Uppgift

Namn

Telefonnummer

E-post

Skolsköterska 4-6

Anette Arvidsson

0480-45 45 37

anette.arvidsson@kalmar.se

Skolsköterska F-3

Cecilia Karlsson

0480-45 30 74

cecilia.karlsson_5@kalmar.se

Skolkurator, lågstadiet

Therese Sandström

0480-45 30 85

therese.sandstrom@kalmar.se

Skolkurator, mellanstadiet

Suzette Sköld

0480-45 31 22

suzette.skold@kalmar.se

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på kalmarsundsskolan

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Trygghet och säkerhet på Kalmarsundsskolan

Kalmarsundsskolans arbete med trygghet och säkerhet

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring på Kalmarsundsskolan

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen

Fotografering i skola och förskola

Information kring fotografering på Kalmarsundsskolan

Senast uppdaterad: 12 augusti 2022
Publicerad: 11 september 2019