Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Elevhälsan på Kalmarsundsskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Elevhälsan på Kalmarsundsskolan består av skolledning, skolpsykolog, specialpedagog, tre kuratorer och två skolsköterskor. De har en strategisk roll med sin kunskap som kompletterar pedagogiken för att skapa en så positiv lärandesituation för eleven som möjligt.

Varje stödinsats skall ges i rätt tid och av rätt personalkategori. Elevhälsan träffas stadievis en gång i veckan. Då medverkar även speciallärare som är länken mellan arbetslagen och elevhälsan.

Tabell: Kontaktinformation till elevhälsan på Kalmarsundsskolan

Uppgift

Namn

Telefonnummer

E-post

Skolsköterska 4-9

Liselotte Jacobsson

0480-45 31 20

liselotte.jacobsson@kalmar.se

Skolsköterska F-3

Cecilia Karlsson

0480-45 30 74

cecilia.karlsson_5@kalmar.se

Kurator, lågstadiet

Therese Sundström

0480-45 30 85

therese.sandstrom@kalmar.se

Kurator, mellanstadiet

Suzette Sköld

0480-45 31 22

suzette.skold@kalmar.se

Kurator, högstadiet

Pernilla Håkansson

0480-45 31 07

pernilla.hakansson_1@kalmar.se

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på kalmarsundsskolan

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Trygghet och säkerhet på Kalmarsundsskolan

Kalmarsundsskolans arbete med trygghet och säkerhet

Mobbning, diskriminering och kränkande behandling

Så här hanteras mobbning, trygghet och säkerhet på våra förskolor och skolor i Kalmar kommun

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring på Kalmarsundsskolan

Sekretess i skolan

Information kring sekretess på Kalmarsundsskolan

Fotografering i skola och förskola

Information kring fotografering på Kalmarsundsskolan

Senast uppdaterad: 12 maj 2021
Publicerad: 11 september 2019