Elevhälsan på Kalmarsundsskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Elevhälsan på Kalmarsundsskolan består av skolledning, en skolkurator och två skolsköterskor. De har en strategisk roll med sin kunskap som kompletterar pedagogiken för att skapa en så positiv lärandesituation för eleven som möjligt.

Varje stödinsats skall ges i rätt tid och av rätt personalkategori. Elevhälsan träffas stadievis en gång i veckan. Då medverkar även speciallärare som är länken mellan arbetslagen och elevhälsan.

Tabell: Kontaktinformation till elevhälsan på Kalmarsundsskolan

Uppgift

Namn

Telefonnummer

E-post

Skolsköterska 4-6

Anette Arvidsson

010-352 59 54

anette.arvidsson@kalmar.se

Skolsköterska F-3

Cecilia Karlsson

010-352 59 74

cecilia.karlsson_5@kalmar.se

Skolkurator F-3

Malin Gränsmark

010-352 62 75

malin.gransmark@kalmar.se

Skolkurator 4-6

Therese Sandström

010-352 59 85

therese.sandstrom@kalmar.se

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på kalmarsundsskolan

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Trygghet och säkerhet på Kalmarsundsskolan

Kalmarsundsskolans arbete med trygghet och säkerhet

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring på Kalmarsundsskolan

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen

Fotografering i skola och förskola

Information kring fotografering på Kalmarsundsskolan

Senast uppdaterad: 29 januari 2024
Publicerad: 11 september 2019