Vision och mål på Halltorpsskolan

Halltorpsskolans visionshus

För att aktivt arbeta med fullmäktiges vision “Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre”är den integrerad i Halltorpsskolans vision, verksamhetsidé, mål och värdegrund

Halltorpsskolans visionshus

Fler sidor inom välkommen till halltorpsskolan

Förväntningar på Halltorpsskolan

Förväntningar på elever, vårdnadshavare och personal på Halltorpsskolan

Kontakta Halltorpsskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Modersmål, hemspråk på Halltorpsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Välkommen till Halltorpsskolan

Välkommen till Halltorpsskolan

Senast uppdaterad: 9 maj 2022
Publicerad: 18 januari 2021