Vision och mål på Halltorpsskolan

Arbetet bygger på en gemensam pedagogisk grundsyn, där den "röda tråden" följer barnet/eleven från ett till tolv års ålder."

Förskoleklassen är länken mellan förskola och skola och här fortsätter förskolans arbete med att eleven ska känna att de själva äger sin kunskap. Vi jobbar medvetet med att utveckla de sociala, språkliga och matematiska förmågorna.

På lågstadiet, årskurs 1-3, fortsätter det viktiga arbetet med de grundläggande färdigheterna och förmågorna. Läs- och skrivutveckling tränas med hjälp av såväl dator som papper och penna. I matematik arbetar vi mycket praktiskt.

På mellanstadiet, årskurs 4-6, sker en ökning i kunskapsinhämtning och utvecklande av förmågor.

Vi erbjuder fokustid (läxhjälp) och lovskola med behöriga ämneslärare

Fler sidor inom välkommen till halltorpsskolan

Kontakta Halltorpsskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Modersmål, hemspråk på Halltorpsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Halltorpsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Senast uppdaterad: 25 februari 2021
Publicerad: 18 januari 2021