Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Kontakta Halltorpsskolan

Besöksadress

Halltorpsskolan
Flyths väg 7
388 97 Halltorp

Tabell: Kontaktuppgifter till Halltorpsskolan

Titel

Namn

E-post

Telefon

Rektor

Ann-Kristin Karlsson

ann-kristin.karlsson@kalmar.se

0480-45 22 70

Biträdande rektor

June Nilsson

june.nilsson@kalmar.se

0480-45 22 39

Skolsekreterare

Eva Tallgren

eva.tallgren@kalmar.se

0480-45 22 61

IT-pedagog

Malin Rönnqvist

malin.ronnqvist@kalmar.se

0480-45 29 09

Vaktmästare

Mikael Birgersson


0480-45 22 78

Skolsköterska

Anette Persson

anette.persson-6@kalmar.se

0480-45 22 22

Kurator

Linda Wreibo

linda.wreibo@kalmar.se

0480-45 22 13

Fritidshem Arena0480-45 22 44

Fler sidor inom välkommen till halltorpsskolan

Förväntningar på Halltorpsskolan

Förväntningar på elever, vårdnadshavare och personal på Halltorpsskolan

Modersmål, hemspråk på Halltorpsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Vision och mål på Halltorpsskolan

För Halltorpsskolan är det viktigt att följa barnet/eleven genom hela grundskoletiden

Välkommen till Halltorpsskolan

Välkommen till Halltorpsskolan

Senast uppdaterad: 10 januari 2022
Publicerad: 18 januari 2021