Välkommen till Halltorpsskolan

Halltorpsskolan har elever från förskoleklass upp till årskurs 6 samt ett fritidshem. Alla klassrum är utrustade med Smartboards.

Vi erbjuder:

  • Fritidshem
  • Förskoleklass
  • Årskurs 1-6

I januari 2018 flyttade förskoleklassen upp till årskurs 3 in i den nybyggda skolan. I den nya skolan finns även fritidshemmet, administration och personalutrymme. Den gamla delen av skolan är delvis renoverad. Här finns elevhälsa och ett gemensamt skaparrum samt klassrum för år 4 upp till årskurs 6.

På Halltorpsskolan arbetar välutbildad och engagerad personal. Administrationen består av skolvaktmästare, IT-pedagog, biträdande rektor, skolsekreterare samt rektor.

Välkommen till Halltorpsskolan!

Fler sidor inom välkommen till halltorpsskolan

Kontakta Halltorpsskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Modersmål, hemspråk på Halltorpsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Halltorpsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Vision och mål på Halltorpsskolan

För Halltorpsskolan är det viktigt att följa barnet/eleven genom hela grundskoletiden

Senast uppdaterad: 25 februari 2021
Publicerad: 18 januari 2021