Om Halltorpsskolan

Halltorpsskolan är en skola där ”Kunskap, Lusten att Lära, Nyfikenhet, Kreativitet och Trygghet ” står i centrum.

Kontakta Halltorpsskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Modersmål, hemspråk på Halltorpsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Halltorpsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Vision och mål på Halltorpsskolan

För Halltorpsskolan är det viktigt att följa barnet/eleven genom hela grundskoletiden