Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Trygghet och säkerhet

Ett gemensamt synsätt angående trygghet och trivsel finns på hela skolan och vi följer de ordningsregler som finns uppsatta.

Trygghetsgruppen utreder fall av upprepade kränkningar över tid/mobbning och vid behov även kränkningar och åtgärdar i dessa. Vid enstaka kränkningar ansvarar klasslärare eller mentor för utredningen, åtgärder, uppföljning och dokumentation.

Trygghetsgruppen skall bevaka att utredda fall av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering följs upp.

Djurängsskolans trygghetsgrupp består av;

  • Anna Tuvehagen, kurator
  • Jeanette Akinder, grundskollärare
  • Andreas Larsson, grundskollärare
  • Eva Jonsson, förskollärare

Fotografering i skolan på Djurängsskolan

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Djurängsskolan

Så här hanteras mobbning, trygghet och säkerhet på våra förskolor och skolor i Kalmar kommun

Olycksfallsförsäkring på Djurängsskolan

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess på Djurängsskolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen ...