Resultat och metoder på Djurängsskolan

Grundskolan är målstyrd. Det betyder att de politiker som valts av medborgarna anger övergripande mål och ger en budget som ska användas för att nå målen.

Värdegrund på Djurängsskolan

Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten

Vision och mål på Djurängsskolan

Vi vill att våra barn och elever ska känna en trygghet under hela dagen och under alla dagens lärmoment

Modersmål, hemspråk på Djurängsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning