Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Resultat och metoder

Grundskolan är målstyrd. Det betyder att de politiker som valts av medborgarna anger övergripande mål och ger en budget som ska användas för att nå målen.

Varje skola har sina egna mål och metoder att nå sina mål. Under "Resultat och uppföljning" kan du som elev eller vårdnadshavare läsa resultaten för Kalmar kommuns skolor i olika undersökningar.

Modersmål, hemspråk på Djurängsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Djurängsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Vision och mål

Vi vill att våra barn och elever ska känna en trygghet under hela dagen och under alla dagens lärmoment

Värdegrund på Djurängsskolan

Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten