Elevhälsan på Djurängsskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja våra elevers välbefinnande och deras utveckling mot kunskapsmålen.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på djurängsskolan

Trygghet och säkerhet på Djurängsskolan

Djurängsskolans arbete med trygghet och säkerhet. Trygghetsgrupp och POSOM-grupp

Olycksfallsförsäkring

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen

Fotografering i skola och förskola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Senast uppdaterad: 18 augusti 2022
Publicerad: 7 augusti 2020