Trygghet och säkerhet på Åbyskolan

Ett gemensamt synsätt angående trygghet och trivsel finns på hela skolan och vi följer de ordningsregler som finns uppsatta.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på åbyskolan

Elevhälsan på Åbyskolan

Elevhälsans uppdrag på Åbyskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Olycksfallsförsäkring

Information om olycksfallsförsäkring på Åbyskolan

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen

Fotografering i skola och förskola

Information om fotografering på Åbyskolan

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Senast uppdaterad: 24 maj 2021
Publicerad: 11 mars 2021