Olycksfallsförsäkring

Alla elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Kalmar kommuns verksamhet är olycksfallsförsäkrade genom Protector. Försäkringen gäller dygnet runt.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på åbyskolan

Trygghet och säkerhet på Åbyskolan

Åbyskolans arbete med trygghet och säkerhet, krisgrupp och POSOM-grupp

Elevhälsan på Åbyskolan

Elevhälsans uppdrag på Åbyskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen

Fotografering i skola och förskola

Information om fotografering på Åbyskolan

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Senast uppdaterad: 26 mars 2021
Publicerad: 11 mars 2021