Om Åbyskolan

Åbyskolan är vackert belägen 1,5 mil norr om Kalmar. Vi är en F-6-skola med ett bra samarbete mellan stadierna och alla lärare är behöriga i de ämnena de undervisar i.

Förväntningar på Åbyskolan

Tillsammans tar vi ansvar för ditt barns skolgång

Kontakta Åbyskolan

Kontaktuppgifter till Åbyskolan

Om Åbyskolan

På Åbyskolan följer vi eleverna från förskoleklass tills de lämnar oss för att börja högstadiet.

Vision och mål på Åbyskolan

Vi stöttar och utvecklar våra elever till trygga, hälsomedvetna och ansvarstagande individer

Värdegrund på Åbyskolan

Jag kan, jag vill och jag duger

Modersmål, hemspråk på Tvärskogsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning