Ölandskajen renoveras

Renovering av Ölandskajen påbörjas den 1 september 2023

Renovering av Ölandskajen påbörjas den 1 september 2023.

I september påbörjades arbetet med att anlägga en ny kaj. Projektet ska öka attraktionskraften i området, skapa en bättre koppling mellan stationen, universitetet och Kvarnholmen som också kommer skapa goda förutsättningar för turistnäringen.

I projektet kommer Ölandskajen förstärkas med en livslängd på 100 år och gatan byggas om. Då kommer även ledningar bytas och nya byggnader byggas för näringslivet, bland annat en restaurang.

Hur påverkas jag

Under arbetet kommer vissa störningar i trafiken ske och gångtrafikanter hänvisas till att ta en annan väg på andra sidan gatan.

Tidsplan

Ombyggnationen kommer ske i tre etapper.
Arbetet med etapp 1 startar den 1 september 2023 och avslutas 16 juni 2024.

Området markerat i rött påverkas under etapp 1 av renoveringen.

Området markerat i rött påverkas under etapp 1 av renoveringen.

Senast uppdaterad: 21 september 2023
Publicerad: 1 september 2023