Olycksfallsförsäkring

Alla elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Kalmar kommuns verksamhet är olycksfallsförsäkrade genom Protector. Försäkringen gäller dygnet runt.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på vasaskolan

Trygghet och säkerhet på Vasaskolan

Vasaskolans arbete med trygghet och säkerhet. Krisgrupp, trygghetsgrupp och POSOM-grupp.

Elevhälsan på Vasaskolan

Elevhälsans uppdrag på Vasaskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen

Fotografering i skola och förskola

Information om fotografering på Vasaskolan

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Senast uppdaterad: 21 oktober 2020
Publicerad: 28 maj 2020