Prov och läxor på Vasaskolan

På Vasaskolan erbjuder vi fokustid vid ett eller två tillfällen varje vecka beroende på årskurs.

Fokustiden är till för de elever som behöver hjälp och stöd med sina läxor. Fokustiden är schemamässigt placerad så att den börjar i direkt anslutning till att skoldagen slutar.

För årskurs 6-9 erbjuder vi också något vi kallar handledningstid samtidigt som fokustiden. Detta är ett tillfälle för enstaka elever eller mindre grupper att få träffa sina ämneslärare för en extra genomgång. Denna tid kan vara på både elevs och ämneslärares initiativ.

Som komplement erbjuder vi på Vasaskolan också något vi kallar för verkstad.

Verkstad är en lektion som erbjuds vid två tillfällen varje vecka. Här är det elevens egna behov som styr. Eleven planerar lektionen utifrån vad den behöver arbeta med just för tillfället. Vid lektionstillfället finns en ämneslärare, i det ämnet eleven valt att arbeta med, tillgänglig för stöd.

Provtillfällen kan ibland upplevas som något väldigt speciellt av vissa elever. En del elever har också svårt att redovisa sina kunskaper på samma sätt som flera av sina kamrater. På Vasaskolan är medvetna om dessa olikheter och arbetar ofta med elevspecifika lösningar vid provtillfällen så att eleverna känner att de fått möjlighet att redovisa sina kunskaper på ett rättvist sätt.

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på vasaskolan

Inloggning vårdnadshavare på Vasaskolan

Inloggning vårdnadshavare på Vasaskolan

Sjukanmälan på Vasaskolan

Sjukanmälan på Vasaskolan

Betygsättning på Vasaskolan

Betygssättning på Vasaskolan

Dokument och blanketter på Vasaskolan

Alla blanketter och e-tjänster finns under ”Mina sidor” på kommunens hemsida.

Fritidshem på Vasaskolan

Här kan du läsa mer om våra olika fritidsavdelningar.

Klassajter på Vasaskolan

Varje klass på Vasaskolan har en egen sajt med information till elever och vårdnadshavare.

Lektionsschema för elever på Vasaskolan

Här finner du lektionsschema för Vasaskolans klasser.

Läsårstider på Vasaskolan

Information om läsårstider

Matsedel och kostpolicy på Vasaskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tidtabeller bussturer

Här finner du busstidtabeller via Kalmar Länstrafik

Senast uppdaterad: 20 augusti 2021
Publicerad: 14 maj 2020