Prov och läxhjälp

På Vasaskolan erbjuder vi fokustid vid ett eller två tillfällen varje vecka beroende på årskurs.

Fokustiden är till för de elever som behöver hjälp och stöd med sina läxor. Fokustiden är schemamässigt placerad så att den börjar i direkt anslutning till att skoldagen slutar.

För årskurs 6-9 erbjuder vi också något vi kallar handledningstid samtidigt som fokustiden. Detta är ett tillfälle för enstaka elever eller mindre grupper att få träffa sina ämneslärare för en extra genomgång. Denna tid kan vara på både elevs och ämneslärares initiativ.

Som komplement erbjuder vi på Vasaskolan också något vi kallar för verkstad.

Verkstad är en lektion som erbjuds vid två tillfällen varje vecka. Här är det elevens egna behov som styr. Eleven planerar lektionen utifrån vad den behöver arbeta med just för tillfället. Vid lektionstillfället finns en ämneslärare, i det ämnet eleven valt att arbeta med, tillgänglig för stöd.

Provtillfällen kan ibland upplevas som något väldigt speciellt av vissa elever. En del elever har också svårt att redovisa sina kunskaper på samma sätt som flera av sina kamrater. På Vasaskolan är medvetna om dessa olikheter och arbetar ofta med elevspecifika lösningar vid provtillfällen så att eleverna känner att de fått möjlighet att redovisa sina kunskaper på ett rättvist sätt.

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på vasaskolan

Fritidshem på Vasaskolan

Kontaktuppgifter till fritidshem på Vasaskolan

Förväntningar på Vasaskolan

Vasaskolans förväntningar och regler som gäller på skolan

Inloggning vårdnadshavare på Vasaskolan

Inloggning till lärportalen EdWise

Läsårstider och schema på Vasaskolan

Information om Vasaskolans schema och årsplanering

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Sjukanmälan på Vasaskolan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Senast uppdaterad: 23 augusti 2018
Publicerad: 29 maj 2017