Fritidshem på Vasaskolan

Välkomna till Vasaskolans Fritidshem

Vår vision är att barnen på våra fritidshem, genom lek, rörelse och aktiviteter ska bli starka självständiga individer. Vi har fyra fritidsavdelningar, Bryggan för förskoleklasserna, Nyckeln årskurs 1, Kronan årskurs 2 och Skeppsrevet årskurs 3-6. Verksamheten på varje avdelning är åldersanpassad för att stimulera och utmana barnen i takt med att de blir äldre.

Vi jobbar för att skapa traditioner på Vasaskolan. Årskurs 1-2 inleder varje hösttermin med skolgårdslekar för att de nya barnen ska lära känna sin närmiljö och för att barnen ska lära känna varandra. Lite senare på hösten anordnas en bandyturnering och under vårterminen en fotbollsturnering. En dag i veckan görs en utflykt utanför skolgården.

På Skeppsrevet inleds varje hösttermin med ett stort vattenkrig där årskurs 4-6 hälsar de nya treorna välkomna. Under hösten startar det stora legobygget Legotown där barnen tillsammans bygger en stor legostad. Vårterminen avslutas alltid med Position X, en tävling som avgörs i centrala Kalmar.

Här på Bryggan går eleverna i förskoleklass. Fritidshemmet är beläget i huset kallat Bryggan. Däremed är eleverna kvar i samma hus hela dagen, vilket skapar trygghet.

Bryggan är öppnings- och stängningsavdelning för alla fritidshem på Vasaskolan och vi öppnar kl 06:00 och stänger kl 18:30. Telefonnumret till oss är 0480-45 33 46.

Vi har som mål att skapa traditioner, traditioner som eleverna kommer ihåg. Vi inleder varje hösttermin med lära-känna-lekar och gemensamma utelekar och en introduktion av sällskapsspel. Därefter startar vi upp ett större temaarbete med att skapa egna 3-i-rad-spel för att sedan avsluta med en spelturnering. Framåt november börjar dagarna bli mer kyliga och vi fokuserar mer på skapande aktiviteter, för att fortsätta med julpyssel i december. Under höstterminen får eleverna på Bryggan vara delaktiga som publik under en innebandyturnering som genomförs av fritidsavdelningarna Bryggan och Kronan. Här skapas en god grund inför kommande år när de själva går på Kronan och får delta i turneringen.

Under vårterminen kommer vi fortsätta med mycket skapande och det genomsyrar stor del av vår verksamhet på olika sätt. Vi försöker få in så många olika typer av aktiviteter som möjligt, så att eleverna ska lära sig flera olika tekniker. Viktigt i alla dessa uppgifter är den grundläggande kunskapen om hur de ska sköta de olika tillbehör som behövs. Hur hanterar man en sax? Hur klipper man? Hur tar man hand om en pensel? Vad heter de olika saker vi använder oss av? Det finns mycket att lära i de olika aktiviteterna. Framåt april börjar de sköna dagarna utomhus igen och vi satsar återigen på att vara ute mycket och genomföra många lekar och aktiviteter utomhus. Bryggans elever kommer även denna termin vara delaktiga i en turnering, denna gång en fotbollsturnering som genomförs av Kronan och Draken. De kommer att få spela en förmatch innan turneringen startar för att sedan få vara publik. Även här skapas en grund inför kommande år då de själva få delta.

Välkommen till Nyckeln!

Här på Nyckeln går eleverna i årskurs 1. Vårt fritidshem ligger i samma hus som eleverna går i under skoldagen, plan 2. Därmed är eleverna kvar i samma hus hela dagen och har trygghet i lokalen.

Vi har som mål att skapa traditioner som eleverna kommer ihåg. Vi inleder varje hösttermin med skolgårdslekar och ett friidrottstema som sker på ett lekfullt vis. Senare under hösten drar vår innebandyturnering igång. Vi har även som mål att ge eleverna möjlighet att skapa varje vecka i vår ateljé med olika slags material. Vi avslutar varje vårtermin med en fotbollsturnering. Vår tanke med turneringarna är att vi både genus- och ålderblandar våra lag så att alla får känslan av att vara bra och räcka till. Det är turneringar med leken som grund.

När vi inte håller på med skolgårdslekar, friidrott och turneringar arbetar vi med olika teman. Ett tema är en aktivitet som håller på i 1-3 veckor. Det kan t.ex. planschtillverkning, sällskaps-spelsveckor, småstjärnorna, utmaningar m.m. Här får eleverna själva vara med att välja sin egen delaktighet i aktiviteterna. Varje vecka har vi fritidsgympa i stora gympasalen. En gång i veckan försöker vi att ha en uteeftermiddag i närområdet.

Här på Kronan går eleverna i årskurs 2. Fritidshemmet är beläget på tredje plan i skolans huvudbyggnad.

Vi har som mål att skapa traditioner som eleverna kommer ihåg. Vi inleder varje hösttermin med skolgårdslekar och ett friidrottstema som sker på ett lekfullt vis. Senare under hösten drar vår innebandyturnering igång. Vi har även som mål att ge eleverna möjlighet att skapa varje vecka i vår ateljé med olika slags material. Vi avslutar varje vårtermin med en fotbollsturnering. Vår tanke med turneringarna är att vi både genus- och ålderblandar våra lag så att alla får känslan av att vara bra och räcka till. Det är turneringar med leken som grund.

När vi inte håller på med skolgårdslekar, friidrott och turneringar arbetar vi med olika teman. Ett tema är en aktivitet som håller på i 1-3 veckor. Det kan t.ex. vara planschtillverkning, sällskapsspelsveckor, småstjärnorna, utmaningar m.m. Här får eleverna själva vara med att välja sin egen delaktighet i aktiviteterna. Varje vecka har vi fritidsgympa i stora gympasalen. En gång i veckan försöker vi att ha en uteeftermiddag i närområdet.

Här på Skeppsrevet går eleverna i årskurs 3-6. Vårt fritidshem ligger i ett eget hus med tillhörande tomt. Här är lokalerna helt anpassde efter fritids verksamhet. För elever i årskurs 5-6 erbjuder vi egna lokaler i Lyckhem.

Vi har som mål att skapa traditioner, traditioner som eleverna kommer ihåg. Vi inleder varje hösttermin med ett stort vattenkrig där år 4-6 hälsar de nya 3:orna välkomna. Senare under hösten drar vårt stora Legobygge, Legotown, igång. Vi avslutar varje vårtermin med en tävling som heter Position X. Den är hämtad från TV-programmet med samma namn. Eleverna delas upp i olika lag och sedan ska man vara rymmare en gång och spanare en gång. När man är rymmare finns det ett antal uppdrag som ska utföras i centrala Kalmar. Det kan t.e.x. vara att sjunga "Idas sommarvisa" utanför domkyrkan eller dansa vals med två personer på Larmtorget. Ju fler uppdrag som slutförs desto mer poäng får laget. När man är spanare kan man jaga rymmarna, man ska försöka lista ut vilket uppdrag de ska göra och sedan försöka filma dem när uppdraget utförs. Ju fler gånger laget avslöjar rymmarna desto fler poäng får laget. Man är rymmare en gång och spanare en gång.

När vi inte håller på med vattenkrig, bygger Lego eller springer runt på stan så jobbar vi med olika teman. Ett tema är en aktivitet som håller på i 1-3 veckor. Det kan t.ex. vara TV-spelsmästerskap, smyckestillverkning, vinter-OS. Här får eleverna själva vara med och påverka vad vi ska göra. I menyn till höger kan du se vad som händer denna vecka.

Varje vecka försöker vi ha en aktivitet som inte ligger på skolan. Det kan vara ishallen, Brännarhallen, Gymnasten m.m.

Kontakt

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på vasaskolan

Förväntningar på Vasaskolan

Vasaskolans förväntningar och regler som gäller på skolan

Inloggning vårdnadshavare på Vasaskolan

Inloggning till lärportalen EdWise

Läsårstider och schema på Vasaskolan

Information om Vasaskolans schema och årsplanering

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Prov och läxor på Vasaskolan

Information om fokustid och nationella prov på Vasaskolan

Sjukanmälan på Vasaskolan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Senast uppdaterad: 25 augusti 2020
Publicerad: 19 september 2017