Olycksfallsförsäkring

Alla elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Kalmar kommuns verksamhetsområden är olycksfallsförsäkrade genom Protector.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på södermöreskolan

Trygghet och säkerhet på Södermöreskolan

Vårt gemensamma synsätt angående trygghet och trivsel på skolan

Elevhälsan på Södermöreskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen

Fotografering i skola och förskola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Publicerad: 27 april 2021