Elevhälsan på Södermöreskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Elevhälsan är främst förebyggande. Den skall omfatta omvårdnad samt medicinska, psykologiska, sociala och specialpedagogiska insatser. För elevhälsans verksamhet skall det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov kan tillgodoses. Elevers utveckling ska stödjas genom elevhälsan. Hälsa är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt, emotionellt och socialt välbefinnande. Lärande och hälsa påverkas av samma generella faktorer. Det innebär att delaktighet, självkänsla, inflytande och möjligheter att påverka är avgörande både för lusten att lära och elevens hälsa.

Skolans elevhälsateam består av skolledning, speciallärare, kurator och skolsköterska.

Skolan har möjlighet att anlita kommunens centrala elevhälsa när behov uppstår. Den centrala elevhälsan består av skolläkare, skolpsykolog, specialpedagoger samt hörsel- och synpedagoger.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på södermöreskolan

Trygghet och säkerhet på Södermöreskolan

Vårt gemensamma synsätt angående trygghet och trivsel på skolan

Olycksfallsförsäkring

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen

Fotografering i skola och förskola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Publicerad: 27 april 2021