Värdegrund på Rinkabyholmsskolan

Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten. På skolan finns ett aktivt trygghetsarbete som trygghetsteamet leder tillsammans med arbetslagen.

Skolan har en plan mot diskriminering och kränkningar och en för likabehandling, där vi beskriver vårt arbete och vår nolltolerans mot alla former av kränkningar.

  • Vi utvecklar lärosituationerna så att elevernas olika lärstilar tas tillvara.
  • Vi har ett aktivt och uppföljande trygghetsarbete med trygghetsgrupp, värdegrunds- och jämställdhetsarbete, faddersystem och rastvärdskap.
  • Vi vill bibehålla ett gott samarbete och goda relationer mellan skola och hem.

Fler sidor inom välkommen till rinkabyholmsskolan

Förväntningar på Rinkabyholmsskolan

Tillsammans tar vi ansvar och visar intresse för ditt barns skolgång

Kontakta Rinkabyholmsskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Modersmål, hemspråk på Rinkabyholmsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Rinkabyholmsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Vision och mål på Rinkabyholmsskolan

Genom trygghet, respekt och ett lustfyllt lärande bygger vi grunden till ett livslångt kunskapande och en nyfikenhe

Välkommen till Rinkabyholmsskolan

Välkommen till Rinkabyholmsskolan

Publicerad: 27 oktober 2020