Välkommen till Rinkabyholmsskolan

Rinkabyholm står nu för en omfattande och spännande exploatering och en helt ny stadsdel kommer växa fram. Vi står inför en spännande framtid och vill gärna dela den med er.

Rinkabyholmsskolans organisation:

På skolan samverkar förskollärare, lärare, speciallärare/specialpedagog och fritidspedagoger. Personalen är fördelade i fyra arbetslag, förskoleklass, årskurs 1-3,
årskurs 4-6 samt fritidshem.

Rinkabyholmsskolan ingår i Falkenbergsnätet i ett 1-16-årsperspektiv. Skolan samverkar med Falkenbergsskolans pedagoger och lokaler i ämnen såsom moderna språk och hemkunskap.

Rinkabyholmsskolan består av cirka 440 elever fördelade på förskoleklass upp till årskurs 6. På skolområdet finns i dagsläget sex skolbyggnader.

Fritidshemmet är integrerat i skolan med vissa möjligheter till egna lokaler. Fritidshemmet är uppdelat på fyra åldersindelade avdelningar. Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan med att utveckla elevernas olika förmågor. Fritidshemmet erbjuder eleverna en meningsfull och bred fritid där nya intressen kan väckas och bidrar till att utveckla elevernas kamratrelationer.

Skola och fritidshem har som målsättning att utveckla elevernas tolerans och respekt i ett mångkulturellt samhälle och därför strävar vi efter att samverka med andra skolor och fritidshem.

Fler sidor inom välkommen till rinkabyholmsskolan

Förväntningar på Rinkabyholmsskolan

Tillsammans tar vi ansvar och visar intresse för ditt barns skolgång

Kontakta Rinkabyholmsskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Modersmål, hemspråk på Rinkabyholmsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Rinkabyholmsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Vision och mål på Rinkabyholmsskolan

Genom trygghet, respekt och ett lustfyllt lärande bygger vi grunden till ett livslångt kunskapande och en nyfikenhe

Värdegrund på Rinkabyholmsskolan

På Rinkabyholmsskolan arbetar vi för att elever och personal ska trivas och känna arbetsglädje och vara trygga i sk

Publicerad: 27 oktober 2020