Trygghet och säkerhet på Stöd, hälsa och trygghet på Rinkabyholmsskolan

Ett gemensamt synsätt angående trygghet och trivsel finns på hela skolan och vi följer de ordningsregler som finns uppsatta.
Genom trygghet, respekt och ett lustfyllt lärande bygger vi grunden till ett livslångt kunskapande och en nyfikenhet på framtiden.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på rinkabyholmsskolan

Elevhälsan på Stöd, hälsa och trygghet på Rinkabyholmsskolan

Elevhälsans uppdrag på Rinkabyholmsskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring på Rinkabyholmsskolan

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen

Fotografering i skola och förskola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Senast uppdaterad: 27 september 2023
Publicerad: 27 oktober 2020