Elevhälsan på Stöd, hälsa och trygghet på Rinkabyholmsskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Elevhälsan på Rinkabyholmsskolan består av skolledning, specialpedagog, kurator och skolsköterska. De har en strategisk roll med sin kunskap som kompletterar pedagogiken för att skapa en så positiv lärandesituation för eleven som möjligt. Varje stödinsats skall ges i rätt tid och av rätt personalkategori. Elevhälsan träffas en gång i veckan. Då medverkar även speciallärare som är länken mellan arbetslagen och elevhälsan.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på rinkabyholmsskolan

Trygghet och säkerhet på Stöd, hälsa och trygghet på Rinkabyholmsskolan

Rinkabyholmsskolans arbete med trygghet och säkerhet

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring på Rinkabyholmsskolan

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen

Fotografering i skola och förskola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Publicerad: 27 oktober 2020