Olycksfallsförsäkring

Alla elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Kalmar kommuns verksamhet är olycksfallsförsäkrade genom Protector. Försäkringen gäller dygnet runt.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på rinkabyholmsskolan

Trygghet och säkerhet på Stöd, hälsa och trygghet på Rinkabyholmsskolan

Rinkabyholmsskolans arbete med trygghet och säkerhet

Elevhälsan på Stöd, hälsa och trygghet på Rinkabyholmsskolan

Elevhälsans uppdrag på Rinkabyholmsskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen

Fotografering i skola och förskola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Publicerad: 27 oktober 2020