Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Värdegrund på Pårydsskolan

Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten. På skolan finns elevhälsa och arbestlag som tillsammans och aktivt arbetar för att främja elevernas mående.

Skolan har en plan mot diskriminering och kränkande behandling, där vi beskriver vårt förebyggande arbete och vår nolltolerans mot alla former av kränkningar. Kurator och it-pedagog samverkar även kring nätetik och digitala kränkningar.

Fler sidor inom välkommen till pårydsskolan

Förväntningar på Pårydsskolan

Förväntningar på Pårydsskolan

Kontakta Pårydsskolan

Kontaktuppgifter till Pårydsskolans rektor och skolledning

Modersmål, hemspråk på Pårydsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Vision och mål på Pårydsskolan

Pårydsskolans vision är att ha en skola för alla

Välkommen till Pårydsskolan

Vi strävar efter att varje elev ska känna sig trygg och vara en del av vår gemenskap

Publicerad: 1 mars 2021