Välkommen till Pårydsskolan

Pårydsskolan har en stor härlig skolgård med många möjligheter som inbjuder till lek och lärande. Vi strävar efter att varje elev ska känna sig trygg och vara en del av vår gemenskap.

Pårydsskolan tillhör Södermöre kommundel som är en egen kommundelsförvaltning med egen förvaltning och politisk nämnd inom skola, omsorg och fritidsverksamhet.

Påryd är ett samhälle knappt 3 mil från Kalmar. På orten bor många barnfamiljer som har valt att bo nära naturen i en lugn miljö på landet. Det bor cirka 1000 personer i Påryd. Pårydsskolan ligger mitt i samhället med tillgång till både gymnastiksal, sporthall, utomhuspool och motionsspår. Naturen finns precis inpå knutarna.

Det går cirka 100 elever på Pårydsskolan. Det är små klasser i årskurs 1-3. Undervisningen bedrivs därför åldersblandat i vissa ämnen. Pårydsskolan tar emot elever från Tvärskogsskolan i årskurs fyra och efter åk 6 fortsätter eleverna på Södermöreskolan i Ljungbyholm.

På skolan arbetar pedagogerna med digitalt arbetssätt genom Smartboards, Chroombook och vissa digitala läromedel. Alla elever har även ett eget Googlekonto där de har tillgång till bland annat Classroom.

Fritidshemmet är åldersblandat och håller till i skolans lokaler. Då fritidshemmet är en del av skolans verksamhet samverkar fritidspersonal och lärarna på skolan för att skapa en god helhet i elevernas utbildning.

Varje år får eleverna sin simundervisning i utomhuspoolen som ligger bredvid skolan. Eleverna badar en lektion varje dag de sista veckorna på vårterminen och de två första veckorna på höstterminen. Simundervisningen leder till att nästan alla elever lär sig simma under sin tid på Pårydsskolan.

Organisation

På Pårydsskolan samverkar förskollärare, lärare, speciallärare, fritidspersonal och it-pedagog nära varandra. Vi har en hög andel behöriga lärare i årskurs F-6.Pårydsskolan ingår i Södermörenätet i ett 1-16-årsperspektiv. Skolan samverkar med Södermöreskolans pedagoger och lokaler i ämnen såsom moderna språk och hemkunskap.

Fler sidor inom välkommen till pårydsskolan

Förväntningar på Pårydsskolan

Förväntningar på Pårydsskolan

Kontakta Pårydsskolan

Kontaktuppgifter till Pårydsskolans rektor och skolledning

Modersmål, hemspråk på Pårydsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Vision och mål på Pårydsskolan

Pårydsskolans vision är att ha en skola för alla

Värdegrund på Pårydsskolan

Vi hjälps åt att hålla vår skola trivsam inne och ute

Senast uppdaterad: 2 mars 2021
Publicerad: 1 mars 2021