Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Trygghet och säkerhet

Ett gemensamt synsätt angående trygghet och trivsel finns på hela skolan och vi följer de ordningsregler som finns uppsatta.

Pårydsskolan har en plan för krishantering. Vi skriver tillbudsrapporter när olyckor och tillbud sker. Enheten har upprättade riskanalyser och handlingsplaner för akuta händelser och situationer.

Skyddsronder genomförs varje år. Lek- och gymnastikredskap besiktigas en gång om året.

Fotografering i skolan på Pårydsskolan

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Pårydsskolan

Så här hanteras mobbning, trygghet och säkerhet på våra förskolor och skolor i Kalmar kommun

Olycksfallsförsäkring på Pårydsskolan

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess på Pårydsskolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen ...