Trygghet och säkerhet på Pårydsskolan

Ett gemensamt synsätt angående trygghet och trivsel finns på hela skolan och vi följer de ordningsregler som finns uppsatta.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på pårydsskolan

Elevhälsan på Pårydsskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Olycksfallsförsäkring

Information kring sekretess på Pårydsskolan

Sekretess i skolan

Information kring sekretess på Pårydsskolan

Fotografering i skola och förskola

Information kring fotografering på Pårydsskolan

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Senast uppdaterad: 3 mars 2021
Publicerad: 1 mars 2021