Olycksfallsförsäkring

Alla elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Kalmar kommuns verksamhetsområden är olycksfallsförsäkrade genom Protector.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på lindöskolan

Trygghet och säkerhet på Lindöskolan

På Lindöskolan skapar vi goda relationer genom att vi bemöter varandra med omtanke och respekt.

Elevhälsan på Lindöskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen

Fotografering i skola och förskola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier.

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Senast uppdaterad: 20 maj 2021
Publicerad: 7 augusti 2020