Vision och mål på Hagbyskolan

Vision och mål

Arbetet bygger på en gemensam pedagogisk grundsyn, där den "röda tråden" följer barnet/eleven från ett till tolv års ålder."

Förskoleklassen är länken mellan förskola och skola och här börjar arbetet med att eleven ska känna att de själva äger sin kunskap. Vi jobbar medvetet med att utveckla de språkliga och matematiska förmågorna.

På lågstadiet, årskurs 1-3, fortsätter det viktiga arbetet med de grundläggande färdigheterna och förmågorna. Läs- och skrivutveckling tränas med hjälp av såväl dator som papper och penna. I matematik arbetar vi mycket praktiskt.

På mellanstadiet, årskurs 4-6, sker en ökning i kunskapsinhämtning och utvecklande av förmågor. Alla elever i årskurs 4-6 har tillgång till dator som pedagogiskt verktyg,

Skolan har engagerade och välutbildade pedagoger som arbetar nära eleverna och ger dem kontinuerlig feedback på sitt arbete (formativ bedömning) för att de ska utvecklas så långt det är möjligt.

Vi har ett inkluderande arbetssätt, vilket innebär att speciallärare och resurspedagoger anpassar elevernas skoldag i nära samråd med ämneslärare och klasslärare.

Vi erbjuder fokustid (läxhjälp) och lovskola med behöriga lärare.

Fler sidor inom välkommen till hagbyskolan

Kontakta Hagbyskolan

Kontaktuppgifter till Hagbyskolans rektor och skolledning

Modersmål, hemspråk på Hagbyskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Modersmål, hemspråk på Hagbyskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Hagbyskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Välkommen till Hagbyskolan

Hagbyskolan är en mötesplats där "Alla barn är allas barn". Det betyder att vi bryr oss om, hjälper och stöttar bar...

Värdegrund på Hagbyskolan

För Hagbyskolan är det viktigt att alla barn och elever ska behandlas med respekt på skolan.

Publicerad: 25 februari 2021