Om Hagbyskolan

Vår värdegrund:

Att skapa en skola genomsyrad av glädje, kreativitet, delaktighet, vi-känsla och framtidstro. En positiv arbetsplats där barn och vuxna utvecklas och finner glädje tillsammans.

Arbetet bygger på en gemensam pedagogisk grundsyn där vi tillsammans ger alla elever förutsättningar för att nå så långt som möjligt.

Hagbyskolans erbjuder följande verksamheter:

  • Fritidshem
  • Förskoleklass
  • Årskurs 1-6.

Kontakta Hagbyskolan

Kontaktuppgifter till Hagbyskolans rektor och skolledning

Modersmål, hemspråk på Hagbyskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Vision och mål på Hagbyskolan

Vår skola är en plats för trygghet, kunskap och positiv framtidstro.

Värdegrund på Hagbyskolan

För Hagbyskolan är det viktigt att alla barn och elever ska behandlas med respekt på skolan.