Om Hagbyskolan

Arbetet bygger på en gemensam pedagogisk grundsyn, där den "röda tråden" följer barnet/eleven från ett till tolv års ålder.

Kontakta Hagbyskolan

Kontaktuppgifter till Hagbyskolans rektor och skolledning

Modersmål, hemspråk på Hagbyskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Modersmål, hemspråk på Hagbyskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Hagbyskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Vision och mål på Hagbyskolan

Hagbyskolan arbetar medvetet med att "Alla barn är allas barn"

Välkommen till Hagbyskolan

Hagbyskolan är en mötesplats där "Alla barn är allas barn". Det betyder att vi bryr oss om, hjälper och stöttar bar...

Värdegrund på Hagbyskolan

För Hagbyskolan är det viktigt att alla barn och elever ska behandlas med respekt på skolan.