Trygghet och studiero på Falkenbergsskolan

Ett gemensamt synsätt angående trygghet och studiero finns på hela skolan och vi följer de ordningsregler som finns uppsatta.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på falkenbergsskolan

Elevhälsan på Falkenbergsskolan

Elevhälsans uppdrag på Falkenbergsskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring på Falkenbergsskolan

Sekretess i skolan

Information kring sekretess på Falkenbergsskolan

Fotografering i skola och förskola

Information kring fotografering på Falkenbergsskolan

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Senast uppdaterad: 12 oktober 2021
Publicerad: 27 oktober 2020