Trygghet och studiero på Falkenbergsskolan

Ett gemensamt synsätt angående trygghet och studiero finns på hela skolan och vi följer de ordningsregler som finns uppsatta.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på falkenbergsskolan

Elevhälsan på Falkenbergsskolan

Elevhälsans uppdrag på Falkenbergsskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring på Falkenbergsskolan

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen

Fotografering i skola och förskola

Information kring fotografering på Falkenbergsskolan

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Senast uppdaterad: 27 september 2023
Publicerad: 27 oktober 2020