Välkommen till Esplanadskolan

Målgrupp är elever som av en eller annan anledning är i behov av en annan skolmiljö än vad ordinarie hemskola kan erbjuda. På skolan erbjuds en anpassad skolgång i ett litet sammanhang.

Fler sidor inom om esplanadskolan

Förväntningar på Esplanadskolan

På Esplanadskolan har vi förväntningar både på elever, på oss själva som jobbar på skolan samt på hemmet

Kontakta Esplanadskolan

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar

Modersmål, hemspråk på Esplanadskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Esplanadskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Senast uppdaterad: 18 februari 2021
Publicerad: 11 januari 2021