Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Esplanadskolan

Välkommen till Esplanadskolan

Kontakta Esplanadskolan

Läsårstider för läsåret 2020-2021

Kontakta studie- och yrkesvägledare på hemskolan.

Om Esplanadskolan

Om Esplanadskolan

Resultat och metoder på Esplanadskolan

Kunskap i fokus. Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändig

Stöd, hälsa och trygghet på Esplanadskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp, beroende på behov på Esplana...

Elev och vårdnadshavare på Esplanadskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Esplanadskolan

Elev och vårdnadshavare på Esplanadskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Esplanadskolan

$widget.img.alt

Elevhälsa på Esplanadskolan

Elevhälsa på Esplanadskolan

$widget.img.alt

Prov och läxor på Esplanadskolan

Information om läxor och prov

$widget.img.alt

Nyheter

Kunde inte hitta några nyheter.

Evenemang