Om Esplanadskolan

Målgrupp är elever som av en eller annan anledning är i behov av mer stöd än vad ordinarie hemskola kan erbjuda. Skolverksamheten är dimensionerad för 15-20 elever. Verksamhetens volym kommer att variera över tid.

Kontakta Esplanadskolan

Kontaktuppgifter till Esplanadskolan