Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Om Esplanadskolan

Målgrupp är elever som av en eller annan anledning är i behov av mer stöd än vad ordinarie hemskola kan erbjuda. Skolverksamheten är dimensionerad för 15-20 elever. Verksamhetens volym kommer att variera över tid.

Kontakta Esplanadskolan

Kontaktuppgifter till Esplanadskolan