Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Förväntningar på Esplanadskolan

På Esplanadskolan har vi förväntningar både på elever, på oss själva som jobbar på skolan samt på hemmet. Det är viktigt att vi alla tar vårt ansvar, för att få en fungerande verksamhet.

Elev

Som elev tar du ansvar för att:

 • Engagera dig i skolarbetet.
 • Uppträda hänsynsfullt, artigt och vänligt.
 • Passa tider.
 • Gör dina skoluppgifter.
 • Hjälpa till att hålla skolan fin.
 • Respektera att skolan är en arbetsplats och att alla har rätt till arbetsro.
 • Följa skolans trivselregler.
 • Ge förslag på och arbeta för förbättringar i skolan.

Skolan

I skolan ansvarar vi för att:

 • Vår verksamhet håller hög kvalitet.
 • eleven möts med hänsyn, vänlighet och respekt.
 • God arbetsmiljö och trygghet i skolmiljön skapas.
 • Varje elev bemöts utifrån sina egna förutsättningar och får stöd efter behov.
 • Eleven erbjuds en inspirerande studiemiljö där elevens starka sidor lyfts fram.
 • Elevernas arbete och skolan verksamhet utvärderas årligen.
 • Hemmet informeras om elevens skolgång.
 • Du som vårdnadshavare känner dig välkommen till skolan och vill kontakta oss.

Hemmet och du som vårdnadshavare

Som vårdnadshavare tar du eller ni ansvar för att:

 • Ditt barn är utvilat, har ätit frukost (om de inte äter på skolans frukosttid) och kommer i tid till skolan.
 • Ditt barn har rätt utrustning för skoldagens aktiviteter.
 • Meddela om ditt barns frånvaro eller återkomst till skolan.
 • Stödja och uppmuntra barnet till ett växande ansvar.
 • Delta i föräldramöte och utvecklingssamtal.
 • Visa ditt barn att skolan är viktig för lärandet.
 • Om möjligt undvik ledighet utöver skolloven.

Fler sidor inom om esplanadskolan

Kontakta Esplanadskolan

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar

Modersmål, hemspråk på Esplanadskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Esplanadskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Välkommen till Esplanadskolan

Målgrupp är elever som av en eller annan anledning är i behov av en annan skolmiljö än vad ordinarie hemskola kan e

Senast uppdaterad: 19 augusti 2021
Publicerad: 11 januari 2021