Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Läsårstider och schema

Lektionsscheman för alla elever

Läsårstider för vårterminen 2021

 Vårterminen 2021

8 januari - 11 juni 2021

Lov- och studiedagar 2021

Lovdagar/Studiedagar
7 januari studiedag
22-26 februari sportlov
15 mars studiedag och gemensam stängningsdag i förskola och fritidshem
6-9 april påsklov
20 april studiedag
14 maj lovdag

Läs mer här om studiedagar och lovdagar

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på åbyskolan

Fritidshem på Åbyskolan

Åbyskolans fritidshem

Förväntningar på Åbyskolan

Åbyskolans förväntningar och regler som gäller på skolan

Inloggning vårdnadshavare på Åbyskolan

Inloggning till lärportalen EdWise

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Prov och läxor på Åbyskolan

Information om nationella prov på Åbyskolan

Sjukanmälan på Åbyskolan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Senast uppdaterad: 16 december 2020
Publicerad: 29 maj 2017