Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://kalmar.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/grundskolor/gemensamma-sidor/betygssattning.html

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Betygsättning på Åbyskolan

Betygssättning på Åbyskolan