Fritidshem på Rocknebyskolan

Vårt Fritidshem har två avdelningar.

Förskoleklassens och årskurs 1 har sitt fritids i byggnaden Roten. Eleverna är hela dagen i samma lokaler med samma pedagoger fram till cirka 16.30 då man går ihop med Äldrefritids. Äldrefritids håller till i byggnaden Stammen.

Fritids är en mötesplats för barn från förskoleklass till årskurs 6. Fritidspedagogerna finns med hela dagen från klockan 06.00-18.30. Under skoldagen arbetar fritidspedagogerna i samverkan med skolans arbetslag.

Efter skoldagen erbjuds en verksamhet som bjuder på både avkoppling och utmaningar. Pedagogerna planerar verksamheten tillsammans med barnen. Det är viktigt att barnens intressen tas till vara och utvecklas, från intresse till kunskap.

Förskoleklass och fritidshem har samma läroplan som grundskolan. Läroplanen lyfter fram olika förmågor barn och elever har nytta av i det livslånga lärandet. Detta görs i en friare form där barnen är medskapare.

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på rocknebyskolan

Läsårstider på Rocknebyskolan

Information om Rocknebyskolans årsplanering

Betygsättning på Rocknebyskolan

Information om betygsättning

Prov på Rocknebyskolan

Information om nationella prov

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen Unikum

Sjukanmälan på Rocknebyskolan

Sjukanmäl ditt barn via Edlevo

Matsedel och kostpolicy på Rocknebyskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Dokument och blanketter på Rocknebyskolan

Alla blanketter och e-tjänster finns under ”Mina sidor” på kommunens hemsida.

Senast uppdaterad: 13 augusti 2021
Publicerad: 3 oktober 2019