Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Fritidshem på Rocknebyskolan

Vårt Fritidshem har två avdelningar.

Förskoleklassens och årskurs 1 har sitt fritids i byggnaden Roten. Eleverna är hela dagen i samma lokaler med samma pedagoger fram till ca 16.30 då man går ihop med Äldrefritids. Äldrefritids håller till i byggnaden Stammen.

Fritids är en mötesplats för barn från förskoleklass till årkurs 6. Fritidspedagogerna finns med hela dagen från klockan 06.00-18.30. Under skoldagen arbetar fritidspedagogerna i samverkan med skolans arbetslag.

Efter skoldagen erbjuds en verksamhet som bjuder på både avkoppling och utmaningar. Pedagogerna planerar verksamheten tillsammans med barnen. Det är viktigt att barnens intressen tas till vara och utvecklas, från intresse till kunskap.

Förskoleklass och fritidshem har samma läroplan som grundskolan. Läroplanen lyfter fram olika förmågor barn och elever har nytta av i det livslånga lärandet. Detta görs i en friare form där barnen är medskapare.

Kontakt

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på rocknebyskolan

Inloggning vårdnadshavare på Rocknebyskolan

Inloggning till lärportalen EdWise

Läsårstider och schema på Rocknebyskolan

Information om Rocknebyskolans schema och årsplanering

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Prov och läxor på Rocknebyskolan

Information om fokustid och nationella prov på Rocknebyskolan

Sjukanmälan på Rocknebyskolan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Senast uppdaterad: 14 oktober 2020
Publicerad: 19 september 2017