Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Stöd, hälsa och trygghet

Alla elever behöver stöd i sin utveckling. En del elever behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. Behovet av stöd kan ha fysiska, psykiska, sociala eller helt andra skäl. Det kan vara tillfälligt stöd eller bestå under hela skoltiden.

Elevhälsa på Rocknebyskolan

Elevhälsans uppdrag på Rocknebyskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

Trygghet och säkerhet på Rocknebyskolan

Rocknebyskolans arbete med trygghet och säkerhet