Prov och läxor på Pårydsskolan

På Pårydsskolan erbjuder vi fokustid vid ett eller två tillfällen varje vecka beroende på årskurs.

Fokustiden är till för de elever som behöver hjälp, stöd eller vill utvecklas i olika ämnen. Fokustiden är schemamässigt placerad så att den börjar i direkt anslutning till att skoldagen slutar.

Lärarna väljer tillsammans med sina elever hur arbetsuppgifter ska redovisas. Detta kan ske med muntliga likväl som skriftliga prov, diagnoser eller redovisningar.

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på pårydsskolan

Läsårstider på Pårydsskolan

Här hittar ni läsårstider för Pårydsskolan

Fritidshem på Pårydsskolan

Fritidshem på Pårydsskolan

Betygsättning på Pårydsskolan

Betygsättning på Pårydsskolan

Dokument och blanketter på Pårydsskolan

Dokument och blanketter för Pårydsskolan

Sjukanmälan på Pårydsskolan

Sjukanmälan på Pårydsskolan

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen Unikum

Matsedel och kostpolicy på Pårydsskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Lektionsschema för elever på Pårydsskolan

Här finner du lektionsschema för Pårydsskolans klasser.

Senast uppdaterad: 26 augusti 2021
Publicerad: 1 mars 2021