Hit kan du höra av dig om du känner oro efter dagens händelse vid Långviken

Under lördagen larmades polisen till Långviken, Stensö, efter att en mörkklädd och maskerad man synts till med ett vapenliknande föremål i handen. Bland de som befann sig i området fanns elever från Stagneliusskolan, vars studentkår hade ordnat ett arrangemang under dagen.

Prov och läxor på Hagbyskolan

Fokustid – Bredd, repetition, intresse och fördjupning för ökad måluppfyllelse

Alla elever erbjuds fokustid två dagar i veckan. Det här kan du till exempel göra på Fokustiden:

  • Göra läxor
  • Göra färdigt skoluppgifter
  • Träna mer på något man tycker är svårt
  • Lära dig mer om något du är intresserad av
  • Läsa på till prov

Fokustiden är ett erbjudande till alla elever!

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på hagbyskolan

Fritidshem på Hagbyskolan

Fritidshem på Hagbyskolan

Läsårstider och schema på Hagbyskolan

Information om Hagbyskolans läsårstider

Lektionsschema för elever på Hagbyskolan

Här finner du lektionsschema för Hagbyskolans klasser

Vår matsedel på Hagbyskolan

Hagbyskolans matsedel

Tidtabeller bussturer

Tidtabeller för bussturer

Betygsättning på Hagbyskolan

Information om betygsättning

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen Unikum

Sjukanmälan på Hagbyskolan

Sjukanmäl ditt barn via Edlevo

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Publicerad: 25 februari 2021