Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Välkommen till Funkaboskolan

Skolans ledord är ”Skolan där trygghet och kunskap ger dig framtidstro”.

Funkaboskolans organisation


Funkaboskolan är en F-9-skola. Det arbetar cirka 100 personal och här går det elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolans personal är blandad, både vad gäller ålder och kön. Här finns pedagoger med lång erfarenhet och nyutbildade.

I förskoleklass möter två pedagoger grupper om cirka 20 elever dagligen. En pedagog ansvarar för planering av förskoleklasstiden och en pedagog ansvarar för planering av fritidshemstiden. Riktad mot förskoleklasserna finns även en specialpedagog.

I årskurs 1-6 finns det speciallärare och specialpedagog knuten till stadierna.
I årskurs 1-3 finns också fritidspedagoger riktade mot varje årskurs. Skolan har även en IT-pedagog, främst riktad mot de yngre eleverna i åk F-3.

I årskurs 6-9 finns det två handledare som ansvarar för klassen. Här finns också specialpedagog och speciallärare som kan möta våra elever i samtliga teoretiska ämnen.

Fritidshemmen består av fyra avdelningar. Förskoleklass och årskurs 1, årskurs 2-3 samt årskurs 4-6.

Skolans administration utgörs av en rektor, tre biträdande rektorer och en skolsekreterare. Vi har vaktmästare som ser efter våra lokaler och skolsköterska samt kurator heltid på skolan. Funkaboskolan har även ett eget skolbibliotek.

VI ERBJUDER
Förskoleklass
Skola årskurs 1-9
Fritidshem

Vår personal har under de senaste åren genomgått läslyft, matematiklyft och de har läst specialpedagogik för lärande. Vi arbetar kontinuerligt för att öka trivseln bland personal och elever.

Fler sidor inom välkommen till funkaboskolan

Förväntningar på Funkaboskolan

Tillsammans tar vi ansvar för ditt barns skolgång

Kontakta Funkaboskolan

Kontaktuppgifter till Funkaboskolan

Modersmål, hemspråk på Funkaboskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 3 september 2021
Publicerad: 14 maj 2020