Förväntningar på Funkaboskolan

Tillsammans tar vi ansvar och visar intresse för ditt barns skolgång. Ställ realistiska krav på ditt barn. Uppmuntra ditt
barn att göra sitt bästa i skolan. Stötta skolans regler, för att skolan ska fungera krävs att ordning och struktur upprätthålls. 

I skolan ansvarar vi för att:

 • Vår verksamhet håller hög kvalitet.
 • Eleven möts med hänsyn, vänlighet och respekt.
 • God arbetsmiljö och trygghet i skolmiljön skapas.
 • Varje elev bemöts utifrån sina egna förutsättningar och får stöd efter behov.
 • Eleven erbjuds en inspirerande studiemiljö där elevens starka sidor lyfts fram.
 • Elevernas arbete och skolans verksamhet utvärderas årligen.
 • Hemmet informeras om elevens skolgång.
 • Du som vårdnadshavare känner dig välkommen till skolan och vill kontakta oss.

Som vårdnadshavare tar du eller
ni ansvar för att:

 • Ditt barn är utvilat, har ätit frukost och kommer i tid till skolan.
 • Ditt barn har rätt utrustning för skoldagens aktiviteter.
 • Meddela om ditt barns frånvaro och återkomst till skolan.
 • Stödja ditt barn med läxorna och uppmuntra barnet till ett växande ansvar.
 • Delta i föräldramöte och utvecklingssamtal.
 • Visa ditt barn att skolan är viktig för lärandet.
 • Om möjligt undvika ledighet utöver skolloven.
 • Ditt barn arbetar igen det hen har missat efter sjukdom eller ledighet.

Som elev tar du ansvar för att:


 • Engagera dig i skolarbetet.
 • Uppträda hänsynsfullt, artigt och vänligt.
 • Passa tider.
 • Göra dina läxor eller skoluppgifter.
 • Hjälpa till att hålla skolan fin.
 • Respektera att skolan är en arbetsplats och att alla har rätt till arbetsro.
 • Följa skolans trivselregler.
 • Ge förslag på och arbeta för förbättringar i skolan.

Fler sidor inom välkommen till funkaboskolan

Kontakta Funkaboskolan

Kontaktuppgifter till Funkaboskolan

Modersmål, hemspråk på Funkaboskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Välkommen till Funkaboskolan

Skolans ledord är ”Skolan där trygghet och kunskap ger dig framtidstro”.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 21 oktober 2020
Publicerad: 28 maj 2020