Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Elevhälsan på Funkaboskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på funkaboskolan

Trygghet och säkerhet på Funkaboskolan

Funkaboskolans arbete med trygghet och säkerhet. Krisgrupp, trygghetsgrupp och POSOM-grupp.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring på Funkaboskolan

Sekretess i skolan

Information kring sekretess

Fotografering i skola och förskola

Information kring fotografering på Funkaboskolan

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Senast uppdaterad: 21 oktober 2020
Publicerad: 14 maj 2020