Fritidshem på Falkenbergsskolan

På Falkenbergsskolans fritidshem arbetar vi för att alla elever ska bli erbjudna aktiviteter efter den enskilda individens intresse samt önskemål. Alla aktivitetet vi har är väl genomtänkta och kopplas till vår läroplan

Öppettider: 06.15 – 17.30

Arbetssättet varierar och vi tycker att det är viktigt med omväxling för barnen. Därför arbetar vi ibland med teman för att eleverna ska kunna fortsätta med sitt projekt under flera tillfällen.

För det mesta har eleverna möjlighet att själva avgöra om de vill delta i aktiviteten eller själva bestämma över sin tid på fritidshemmet. I den fria leken tränar eleverna många olika färdigheter som till exempel rumsuppfattning, socialt samspel m.m.

 • ”Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar och argument om olika ämnesområden, till exempel estetiska frågor och vardagliga händelser”.
 • ”Ord och begrepp som yttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttrande kan uppfattas av och påverka en själv och andra”.
 • ”Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama”.
 • ”Olika material, redskap och tekniker kan användas för att skapa och uttrycka sig”
 • ”Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker”.
 • ”Normer och regler i elevens vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas”.
 • ”Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för elevernas utevistelse. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt”.
 • ”Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag”
 • ”Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder”
 • ”Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser”.

Kontakt

 • Falkenbergsskolan Falken

  Fritidshem Förskoleklass till och med åk 2

  0480-45 33 17

  0480-45 33 29

  Besöksadress

  Falkenbergsvägen 12

 • Falkenbergsskolan Örnen

  Fritidshem Åk 3 och uppåt

  070-582 33 60

  Besöksadress

  Falkenbergsvägen 12

  Mellan 14.00-16.20, övrig tid ihopslagning med Falken

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på falkenbergsskolan

Inloggning vårdnadshavare på Falkenbergsskolan

Inloggning till lärportalen EdWise

Läsårstider och schema på Falkenbergsskolan

Information om Falkenbergsskolans schema och årsplanering

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Prov och läxor på Falkenbergsskolan

Information om fokustid och nationella prov på Falkenbergsskolan

Sjukanmälan på Falkenbergsskolan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Skolskjuts på Falkenbergsskolan

Information om skolskjuts för elever på Falkenbergsskolan

Senast uppdaterad: 6 maj 2020
Publicerad: 15 september 2017