Trygghet och säkerhet på Esplanadskolan

Ett gemensamt synsätt angående trygghet och trivsel finns på hela skolan och vi följer de ordningsregler som finns uppsatta.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på esplanadskolan

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Fotografering i skola och förskola

Man ska alltid vara försiktig när det gäller bilder på barn

Olycksfallsförsäkring

Alla elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Kalmar kommuns verksamhet är olycksfallsförsäkrade genom Protect

Sekretess i skolan

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Senast uppdaterad: 17 augusti 2021
Publicerad: 5 augusti 2021