Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Stöd, hälsa och trygghet

Elevhälsa på Esplanadskolan

Elevhälsa på Esplanadskolan

Trygghet och säkerhet på Esplanadskolan

Information om POSOM-gruppen på Esplanadskolan