Välkommen till Djurängsskolan

Djurängsskolan har cirka 200 elever från förskoleklass upp till årskurs 6 samt två fritidshemsavdelningar.

Vår vision är "En trygg miljö för lärande". Vi vill att våra elever ska känna en trygghet under hela dagen och under alla dagens lärmoment. Då skapar vi bra grundförutsättningar för en god lärmiljö som främjar våra elever i deras kunskapsutveckling.

Vi är en liten enhet där alla våra elever blir sedda av engagerade pedagoger. Vi strävar efter att hela enheten ska ha en gemensam pedagogisk grundsyn och vi för en fortlöpande diskussion om vad framtidens elever behöver ha med sig för att bli fullvärdiga samhällsmedlemmar. Att följa den "röda tråden" ska genomsyra allt vi gör, inte enbart enstaka aktiviteter.

Fler sidor inom om djurängsskolan

Förväntningar på Djurängsskolan

Djurängsskolans förväntningar och regler som gäller på skolan

Kontakta Djurängsskolan

Kontaktuppgifter till Djurängsskolans rektor och skolledning

Senast uppdaterad: 10 november 2021
Publicerad: 7 augusti 2020